BONUSAVSNITT – Medium, medialitet & spiritualism med Lottie Wallin

Spiritualism, mediumskap & medialitet – Lottie Wahlin driver tillsammans med Vendela Cederholm Akademin. Lottie berättar här om deras verksamhet, vision och om hur hon ser på mediumskap, hon ger även tips och råd för medial utveckling. ”.

Spiritualismens 7 grundprinciper

  1. Guds faderskap
  2. Människans syskonskap
  3. Gemenskapen med andevärlden och änglarna
  4. Den mänskliga själens fortsatta existens
  5. Personligt ansvar
  6. Kompensation och vedergällning av allt gott och ont som gjorts på jorden
  7. Evig utveckling öppen för varje mänsklig själ

Vill du fördjupa din andliga och mediala förståelse?
Boken leder dig till nya insikter, högre kunskap och ger nycklar till hur man når sitt högre medvetande samt hur vi kan använda våra dolda resurser.
Köp boken här: Vägen till upplysning och det flerdimensionella medvetandet 

Kurs med Camilla Elfving

Videokursen ger en stabil grund, mental energi, förhöjd bioenergi och starkare ljusutstrålning!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *