Änglahierakin – En förklaringsmodell över de 12 olika änglarnas ordning och betydelse

Det finns en änglahierarki med tre olika sorters änglar i varje, tillsammans så blir det nio änglanivåer. 

I den översta hierarkin finns änglarna som står närmast skaparen.

Änglarna i den mellersta hierarkin är länken mellan de högsta och lägsta rikena.

På den lägsta nivån befinner sig änglarna som är skapelsens mest frekventa budbärare till människorna.

https://shows.acast.com/5e6a5e962c6568cd0d7a558c/657d9858ec32d700179febcd