”Alla fjärrskådar egentligen hela tiden”, Gäst Roger Gotthardsson, IT-säkerhetsexpert och remote viewer

Remote viewing, fjärrskådning, är en metod för informationshämtande på mental väg, snarlik mediumskapet. Metoden utvecklades under 1970-talet inom det amerikanska försvaret på uppdrag av kongressen. Camilla samtalar med remote viewern Roger Gotthardsson som tränat upp sin förmåga hos bland annat kända Joe Mc Moneagle. Hur skiljer sig RV mot shamanism eller mediumskap? Vad är intent