Änglar samarbete och extraordinära upplevelser. Gäst Britt-Marie Jemth

  • Våra första kontakter med änglar
  • Änglar vi samarbetar med
  • Hur kan man samarbeta med änglar?
  • Hur kommer man i kontakt med änglarna?
  • Hur kan man uppfatta änglarnas budskap?
  • Änglarnas roll när Vivis exman dog
  • Kan änglar reinkarnera till jorden?
  • Hur kan man be om beskydd?
  • Hur lär man sig ta emot budskap?
  • Varför är det så populärt med änglar just nu?

Detta och mer!

Vivi och Camilla önskar er en fin vecka